Select Page

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации започнува јавна расправа по Предлог Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе трае заклучно со 11.Декември 2014 г. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 11.12.2014 год. на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје
или по електронски пат на адреса за е-пошта: marjan.pejovski@aec.mk
Со почит, АЕК


20141111_Odluka_za_izmenuvanje_na_Odlukata_za_utvrduvanje_na_relevantni_pazari_shto_se_podlozhni_na_prethodna_regulacija.doc

Additional information:

Start of the public debate: 11/11/2014
Крај на јавна расправа: 11/12/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: marjan.pejovski@aec.mk