Select Page

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации објавува јавна расправа за Предлог документите:

  1. Анализа на пазарите за брзина на интернет пристап
  2. Измена на Правилникот за услугите опфатени со универзална услуга

Јавната расправа ќе трае 30 денови од денот на објава на веб страницата на Агенцијата.

Лица за контакт:

marjan.pejovski@aec.mk

elizabeta.dvojakova@aec.mk

Финален документ за брзина на интернет пристап на домашниот пазар

Коментари на измените на Правилникот од Македонски Телеком

Коментари на измените на Правилникот од А1 МакедонијаAdditional information:

Start of the public debate: 17/02/2021
End of the public debate: 18/03/2021
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје