Select Page

По поднесениот предлог на Референтната понуда за интерконекција од страна на ИНФЕЛ НЕТПЛУС Охрид ДОО со допис 07–1292/1 од 19.03.2012, Агенцијата за електронски комуникации го донесе следното решение:

icon 20120330_Одобрение на референта понуда за интерконекција на ИНФЕЛ-НЕТПЛУС Охрид (164.06 kB 2012-03-30)