Select Page

Почетен извештај за Проект МАДРИД

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ на Почетниот Извештај од проектот МАДРИД Почетен извештај за проектот МАДРИД Поврзани тагови: проект...

Проект МАДРИД

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации започна со реализација на проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции на нова...