Select Page

Соопштение за почнување на процес на развој и имплементација на трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) и пресметка на WACC

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека отпочнува со процесот на развој и имплементација на трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со...