Select Page

Фреквенциски опсези кои може да се користат за изградба на Јавни комуникациски мрежи

Агенцијата за електронски комуникации, согласно Планот за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија и Планот за доделба и користење на радиофреквенции во Република Македонија, ја известува јавноста дека за изградба на јавни комуникациски мрежи...

Форма и содржина на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции

Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација од 22.02.2011 година.  Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на рф (422.57 kB 2011-03-07)...

Упатство за уплата на административни такси

Упатство за уплата на административни такси Поврзани тагови: административни такси, рф спектар одобренија издавање, рф спектар одобренија измена, рф спектар одобренија продолжување, телекомуникации нумерација, упатство,...