Select Page

Втор јавен состанок на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година

На 18 декември 2018 година Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи Втор јавен состанок за 2018 година со почеток во 10:00 часот во Административната зграда на АЕК – Бизнис сала на 6-ти кат, на адреса Кеј Димитар Влахов бр. 21, Скопје.    Покана за...

Прва национална симулациска вежба за справување со компјутерски/ИКТ безбедносни инциденти на национално и меѓународно ниво

На 8 мај 2018 година, Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти во соработка со ОБСЕ мисијата во Скопје ја организираше Првата национална симулациска вежба за справување со компјутерски/ИКТ безбедносни инциденти на национално и меѓународно ниво....

International Regulatory Conference 2018

Меѓународна регулаторна конференција 2018 и Прв јавен состанок на АЕК за 2018 година 15-16 Мај 2018, Охрид, Република Македонија International Regulatory Conference 2018 15-16 May 2018, Ohrid, Republic of Macedonia   Presentations from IRC2018 Session 1: NGA CASE...

Втор јавен состанок на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година

На 29 ноември 2017 година, со почеток од 09:30 во просториите на Агенцијата за електронски комуникации се одржа вториот јавен состанок за 2017 година.Презентации од состанокот:1. Национален извештај за покриеност со DVB-T2. Состојба на пазарот за електронски...