Select Page

Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година

Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година Коментари на Македонски Телеком АД-Скопје и Т-Мобиле Македонија АД за Годишна програма на АЕК за 2015 година Коментари на ОНЕ – Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје за Годишна...

Објава на програма за работа на агенцијата за електронски комуникации за 2013 година

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2013 ГОДИНА Коментари и одговори по Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година. Коментари и одговори од АЕК по документ Програма за работа за 2013...