Select Page

Служба за човечки ресурси

   Дејноста на Службата за човечки ресурси се дели во две категории:            1. Стратешка дејност – односно реформаторска, при што акцентот е ставен на подготовка и имплементација на деловната стратегија на организацијата и стратегијата за развој на човечките...