Select Page

Јавна расправа по “ Правилник за начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија“

Агенцијата за електронски комуникации, отвара јавна расправа по “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К –от за начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во  Република Македонија...

Одговори на доставените коментари по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на елек.ком.мрежи и елек. ком. инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства

Одговори од страна на АЕК на доставените коментари во врска со Јавната расправа по  “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К за изменување и дополнување на Правилникот за  техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и  електронска...

Меѓународен состанок на Управниот одбор и Извршниот одбор на проектот SEE DIGITV 05 и 06 Јуни 2012

Меѓународниот состанок на Управниот одбор и Извршниот одбор на проектот SEE DIGITV се одржува на  05 и 06 Јуни 2012 година во Скопје. Состанокот го отвори Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски, како и директорот на Агенцијата за...

Објавени доставените коментари од заинтересираните страни и ставот на АЕК по објавените документи„Нацрт Документ за трета анализа на пазар 12“ и „Нацрт Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни ком. мрежи во РМ базирани на LRIC

Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува доставените коментари од заинтересираните страни и ставот на Агенцијата по објавените документи„Нацрт Документ за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ и „Нацрт Извештај за...

Потпишување на меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации меѓу Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија и регулаторната Агенција за комуникации на Босна и Херцеговина

Агенцијата за електронски комуникации на 24.04.2012  во Сараево потпиша Меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации со Регулаторната Агенција за комуникации на  Босна и Херцеговина.  Со овој Меморандум за разбирање двете агенции ги утврдија начинот...

Покана за јавна расправа- Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ

Почитувани,Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Извештајот за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за  електронски комуникации во РМ ги...