Select Page

icon 20110322_Финален документ „Упатство за подготовка на модел на трошоци базиран на LRIC“ (1.02 MB)

icon 20110322_Одговор на коментари и забелешки од Јавната расправа по Предлог „Упатство за подготовка на модел на трошоци базиран на LRIC“ –наменет за јавни мобилни мрежи (250.15 kB)