Select Page

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година. 


Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година