Select Page

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ја објавува Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година.
Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година