Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за начинот и условите за одредување на зоната на електронската комуникациска инфраструктура и  придружните инфраструктурни капацитети и средства, како и на заштитната зона и радио коридорот, и обврските на инвеститорот“

icon 20110218_Правилник за начинот и условите за одредување на зоната на електронската комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства, како и на заштитната зона и радио коридорот, и обврските на инвеститорот (116.38 kB)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена 30 дена, односно најдоцна до 21.03.2011 на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје
или на следнава електронска адреса:  jane.jakimovski@aec.mk