Select Page


Additional information:

Предмет на набавка: Услуги за обезбедување на имот и лица на Агенцијата за електронски комуникации
Краен рок за достава на понуди: 07.09.2016 во 11.00 часот