Select Page
Почитувани,
Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 13 од Законот за електронски комуникации објавува на јавна расправа “Нацрт документ за трета анализа на ПАЗАР 1- Пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници“ со траење од 30 дена од денот на објавувањето.
Се покануваат сите заинтересирани страни да ги достават своите мислења, гледишта и ставови по предложениот предмет на јавна расправа на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје
или на следните адреси за е-пошта:
kristina.bozinovska@aec.mk и aleksandar.kocevski@aec.mk

Нацрт документ за трета анализа на ПАЗАР 1- Пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници

Additional information:

Start of the public debate: 21/11/2016
End of the public debate: 22/12/2016
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: aleksandar.kocevski@aec.mk и kristina.bozinovska@aec.mk