Select Page
Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Нацрт документот за Анализа на пазар за завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи’’. Јавната расправа ќе започне на 06.03.2018 и ќе трае 30 денови. Сите заинтересирани страни се добредојдени да достават свои коментари.

Лице за контакт: Александар Коцевски
емаил:
aleksandar.kocevski@aec.mk
Нацрт документ за “Анализа на пазар за завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи’’

Additional information:

Start of the public debate: 06/03/2018
End of the public debate: 06/04/2018
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk