Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Нацрт извештајот за проект МАДРИД – “дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции во нова генерација на мрежи како што се оптика до дома (FTTH), 4G мобилни мрежи, DOCSIS 3.0 мрежи”.
Јавната расправа ќе трае до 12.06.2015 година до крај на работното време. Се покануваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој Нацрт извештај.
Контакт лице: Владимир Ристевски, email: vladimir.ristevski@aec.mk

Нацрт извештај за Агенција за електронски комуникации – Проект Мадрид
Draft report for the Agency for electronic communications – Project Madrid

Additional information:

Start of the public debate: 12/05/2015
End of the public debate: 12/06/2015
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: vladimir.ristevski@aec.mk