Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на: Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија, Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за преносливост на броеви.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки по објавениот нацрт текст.Забелешките по предложениот нацрт текст можете да ги доставите од 11.09.2013 до 11.10.2013 година на следната адреса:


Нацрт текст на план за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на РМ
Нацрт текст на правилник за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација
Нацрт текст на правилник за измен. и дополнување на правилникот за преносливост на броеви

Additional information:

Start of the public debate: 11/09/2013
End of the public debate: 11/10/2013
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13,
1000 Скопје

или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта:
sinisa.apostoloski@aec.mk, igor.bojadjiev@aec.mk или contact@aec.mk