Select Page

Почитувани, Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Документ за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи ги достават своите гледишта и ставови по предложениот предмет на јавна расправа. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена до 28.05.2012 на следната адреса:


Нацрт документ за трета анализа на пазар 12

Additional information:

Start of the public debate: 26/04/2012
Крај на јавна расправа: 28/05/2012
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

или на следниве емаил адреси Aleksandar.kocevski@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар јавна расправа пазар 12 трета анализа