Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, достави допис до Дирекцијата за заштита на личните податоци со прашања поврзани со превземање на податоците од Операторите за нивните претплатници од страна на Давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски именик и телефонска служба за информации, од каде што го добивме нивното мислење.

icon 20111201_Допис од АЕК до Дирекцијата за лични податоци (528.43 kB 2011-12-01)

icon 20111201_Одговор на Дирекцијата за лични податоци доставен до АЕК (1.46 MB 2011-12-01)