Select Page

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува коментарите по однос на стратегијата за АЕК за периодот 2012-2016 година:


Коментари_Близу
Коментари_Вип
Коментари_Mакедонски Телеком
Коментари_Оне
Коментари_Неотел