Select Page

Одлука за изменување на одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација

Additional information:

Датум на донесување на актот: 20/01/2016
Службен весник: 13/2016
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: Релевантни пазари