Select Page
Slider

International Regulatory Conference 2023 / Меѓународна регулаторна конференција 2023

Conference agenda Invitation letter Practical information about IRC Struga 2023 Presentations from the International Regulatory Conference 2023 Session 1 – 5G 6G: Vision, Technologies and Standardization – Prof. Venceslav Kafedjiski (FEIT) online 5G Spectrum Award and...

Јавен состанок на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува да присуствувате на јавниот состанок што ќе се одржи на 11.7.2022 година (понеделник) со почеток во 11 часот, во просториите на Агенцијата....

Letter of intent on conducting a public tender procedure with public bidding

Agency for Electronic Communications published the letter of intent to conduct a public tender procedure with public bidding for issuing authorisations for use of radio frequencies

International Regulatory Conference 2022 / Меѓународна регулаторна конференција 2022

Conference agenda Invitation letter Registration form Hotel reservation Practical information about IRC Ohrid 2022 Presentations from the International Regulatory Conference 2022 Session 1 - Regulatory Challanges Macedonian Telecom Market and Regulatory Challenges...

Извештај од мерење на нејонизирачко зрачење на 5G NR тест мрежа на А1 Македонија

Извештај од мерење на нејонизирачко зрачење на 5G NR тест мрежа на А1...

NEWS

Одлука за именување на директор на Агенцијата за електронски комуникации

Врз основа на член 14 точка г), а во врска со член 16 став (1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија број 13/2005,14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), член 13 точка е) и член 15 од Статутот на Агенцијата за електронски...

Одлука на Комисијата на АЕК за разрешување на директорот на АЕК

Директорот на Агенцијата за Електронски комуникации Петар Иваноски до Комисијата за Електронски комуникации достави барање за негово разрешување од функцијата Директор на Агенцијата. Постапувајќи по доставеното барање, а во согласност со член 18 став 1 точка а) од...

Одлука за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација

Како резултат на спроведена јавна расправа Агенцијата за електронски комуникации ја објавува Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација  20100923_Одлука за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна...

Измена на Референтната понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга од страна на Македонски Телеком АД Скопје

По поднесениот предлог за измена на Референтната понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга од страна на Македонски Телеком АД Скопје со допис број 100-318792/1 од 09.08.2010, Агенцијата за електронски комуникации го донесе следното решение:...

Решение за SMP оператор за Т-мобиле за Пазар 15

СЕ ОПРЕДЕЛУВА Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо - Услуга за пристап и започнување на повик во јавни мобилни комуникациски...

Решенија со кои се задолужуваат Т-мобиле, ОНЕ и ВИП да извршат измени на одбрени референтни понуди за интерконекција

 20100730_Решение за измена на референтна понуда за Т-мобиле (288.45 kB 2010-07-30)  20100730_Решение за измена на референтна понуда за ОНЕ (433.92 kB 2010-07-30)  20100730_Решение за измена на референтна понуда за ВИП (386.53 kB...

Услуги

Одлука за определување на износот кои што операторите треба да го платат во компензациски фонд ...
Read more
Почитувани,       Ве известуваме дека на ден 14.09.2023 година (четврток) со почеток во 13 часот ќе се одржи  испит за ...
Read more
Извештај за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија – резиденцијални корисници ...
Read more
Извештај за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија – деловни корисници ...
Read more
Испитување на јавното мислење од аспект за заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги ...
Read more

AGENCY FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје
E-mail: contact@aec.mk
Тел.:+ 389 2 3289 200
+ 389 2 3289 203
Fax: + 389 2 3224 611

СЛЕДЕТЕ НЕ НА