Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа за определување на цена за завршување на SMS во јавна мобилна комуникациска мрежа во Република Македонија.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки по објавениот нацрт текст. Забелешките по предложениот нацрт текст можете да ги доставите од 02.10.2013 до 01.11.2013 година на следната адреса:


Покана за јавна расправа

Additional information:

Start of the public debate: 02/10/2013
End of the public debate: 01/11/2013
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13,
1000 Скопје

или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта:
vladimir.ristevski@aec.mk и marjan.pejovski@aec.mk