Select Page

За да поставите прашање испратете e-mail на contact@aec.mk или пополнете го on-line формуларот достапен на слендиот линк: Contact form

Одговори на најчесто поставени прашања ќе најдете на порталот на Агенцијата за електронски комуникации www.komuniciraj.mk на следниот линк: Прашања и одговори на прашања