Select Page

Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

 


Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Additional information:

Датум на донесување на актот: 01/10/2012
Службен весник: 124
Важечки пропис: 1