Select Page

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации ја објавува на јавна расправа Предлог Одлуката за измена на Одлука за утврдување на релевантни пазари подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе започне на 07.02.2017 година и ќе трае 30 денови. Се замолуваат сите заинтересирани страни да достават свои коментари.
Лице за контакт: Марјан Пејовски, емаил: marjan.pejovski@aec.mk
216338887_Odluka_za_izmenuvanje_na_odlukata_za_relevantni_pazari.docAdditional information:

Start of the public debate: 07/02/2017
End of the public debate: 09/03/2017
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: marjan.pejovski@aec.mk