Select Page

Почитувани,

Со ова соопштение Ве известуваме дека е објавен документот Почетен извештај за развој на BU LRIC модел за битстрим услуги ( на македонски и англиски јазик ) и  воедно Ве покануваме на состанок кој ќе се одржи на ден 05.01.2012 година ( четврток ) со почеток во 10 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид. Тема на состанокот – запознавање со процесот на развој на BU LRIC модел за битстрим услуги.Почеток во: 10:00
Тема на состанок : запознавање со процесот на развој на BU LRIC модел за битстрим услуги
Датум на одржување : 05/01/2012
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија