Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Јавна расправа по Нацрт документ за „Анализа на пазар за завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи’’ објавен на веб страната на АЕК, на состанок кој ќе се одржи на ден 26.04.2018 година (четврток) со почеток во 10 часот во просториите на зградата на АЕК во сала за состаноци на 4-ти кат.Почеток во: 10:00
Тема на состанок : Нацрт документ за „Анализа на пазар за завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи’’
Датум на одржување : 26/04/2018
Локација на состанокот : Сала за состаноци на 4-ти кат Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија