Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Нацрт документ за анализа на пазар „Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи”

icon 20110118_Нацрт документ за анализа на пазар „Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи“ (1.07 MB)
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 16.02.2011 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

или на следниве електронски адреси:
margarita.cuparkoska@aec.mkljupco.manevski@aec.mk