Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “ПРАВИЛНИК за за преносливост на броеви “
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења, забелешки и статистички податоци за јавната расправа што ќе биде отворена до 30.03.2011 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје
или на следнава електронска адреса:
igor.angelovski@aec.mk

icon 20110228_Правилник за преносливост на броеви (69.85 kB)