Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог-Упатството за изменување на Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар.

icon 20110325_Упатство за изменување на Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за (129.67 kB)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 25.04.2011 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

или на следниве електронски адреси:
petar.tasev@aec.mk
mirjana.bolinovska@aec.mk