Select Page

Агенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Упатство за обезбездување на информации кои ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациски услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите “  објавено на веб страната на АЕК, на состанокот кој ќе се одржи на ден 23.03.2011 година (среда) со почеток во 9.30 часот во просториите на зградата на Стопанска комора 3-ти кат сала бр.3.