Select Page

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Komunikime elektronike

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për Komunikime ElektronikeДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 17/05/2019
Службен весник: 98 од 21/05/2019
Важечки пропис: 1