Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 82 став (6) од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по “Нацрт документ за трета анализа на Пазар 8 – Пристап до услуги со широк опсег (Broadband) “.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 17.06.2014 год. на следната адреса:

Нацрт документ за трета анализа на Пазар 8 – Пристап до услуги со широк опсег (Broadband)Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 16/05/2014
Крај на јавна расправа: 17/06/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Kej Dimitar Vlahov nr.21
1000 Shkup
или по електронски пат на следниве адреси:  
sinisa.apostoloski@aec.mk     
petar.tasev@aec.mk