Select Page

Të nderuar,

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилникот за за интероперабилност  на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите (приемник за двб-т).


Правилник за за интероперабилност на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите (приемник за двб-т)

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 11/07/2014
Крај на јавна расправа: 10/08/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike

Sektori për radiokomunikime

Кеј Димитар Влахов бр. 21

1000 Shkup

или во електронски облик на следнава адреса за електронска пошта:

lidija.paunovska@aec.mk


Поврзани вести:

More posts: правилник