Select Page
Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации го објавува правилникот Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот на јавна расправа во траење од 30 дена од денот на објавување на својата Веб страна. Ве молиме вашите коментари и предлози да ги доставите до адресата на Агенцијата – Кеј Димитар Влахов 21, Скопје или на следнава емаил адреса vladimir.velkoski@aec.mk најдоцна до 11.08.2014.
Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 11/07/2014
Крај на јавна расправа: 11/08/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike

Кеј Димитар Влахов бр. 21

1000 Shkup

или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта:

vladimir.velkoski@aec.mk