Select Page

Rregullore për politikat mbi përdorimin dhe vlerësimin e drejtë të qëndrueshmërisë së anulimit të kompensimeve shtesë për shërbimet e rregulluara të shitjes me pakicë në roaming, si dhe për kërkesën që e parashtron operatori për qëllimet e atij vlerësimiДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 11/09/2020
Службен весник: 226
Важечки пропис: 1