Select Page

Агенцијата за електронски комуникации на својата веб страна објави јавна расправа за издавање на одобренија за користење на радиофреквенции за 5Г. За време на јавната расправа пристигнати се коментари од следните заинтересирани страни: Intracom Telecom, НЕОТЕЛ, Македонски Телеком, А1 Македонија и EOLO S.p.A.

Одговорите на заинтересираните страни на поставените прашања и ставот на Агенцијата по истите можете да ги преземете од следниот линк