Select Page

Të nderuar,

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по:

Измена и дополнување на Планот за нумерација

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по јавната расправа најдоцна до 15.07.2020 година на следната адреса:Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или на e-mail адресата: boro.todorovski@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 16/06/2020
Крај на јавна расправа: 15/07/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје