Select Page

Технички опис на трансакциите и комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите верзија 2.7.2

Технички опис на трансакциите и комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите верзија 2.7.2 Поврзани тагови: нумерација, преносливост, телекомуникации преносливост на...

Rregullore për kushtet teknike

20140128_Pravilnik_za_tehnicki_uslovi.pdf Поврзани тагови: мрежи и услуги, правилник, телекомуникации, технички...

Фреквенциски опсези кои може да се користат за изградба на Јавни комуникациски мрежи

Агенцијата за електронски комуникации, согласно Планот за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија и Планот за доделба и користење на радиофреквенции во Република Македонија, ја известува јавноста дека за изградба на јавни комуникациски мрежи...

Форма и содржина на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции

Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација од 22.02.2011 година.  Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на рф (422.57 kB 2011-03-07)...