Select Page

Rregullore për politikat mbi përdorimin dhe vlerësimin e drejtë të qëndrueshmërisë së anulimit të kompensimeve shtesë për shërbimet e rregulluara të shitjes me pakicë në roaming, si dhe për kërkesën që e parashtron operatori për qëllimet e atij vlerësimi

Rregullore për politikat mbi përdorimin dhe vlerësimin e drejtë të qëndrueshmërisë së anulimit të kompensimeve shtesë për shërbimet e rregulluara të shitjes me pakicë në roaming, si dhe për kërkesën që e parashtron operatori për qëllimet e atij vlerësimi