Select Page

Të nderuar,

Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година. 


Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година