Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквении и Прилог: Табела на радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение.

icon 20140103_Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на РФ во MS DOCX формат (109.02 kB 2014-01-03)

icon 20140103_Прилог кон Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за РФ во MS XLSX формат (48.64 kB 2014-01-03)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки по објавениот нацрт текст.Забелешките по предложениот нацрт текст можете да ги доставите од 04.01.2014 до 03.02.2014 година на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike

Кеј Димитар Влахов бр. 21

1000 Shkup

или во електронски облик на следниве адресa за електронска пошта:  biljana.ilieva@aec.mk и radka.sekutkovska@aec.mk