Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “ПРАВИЛНИК за содржината, формата и начинот на водење на електронскиот регистар на изградени јавни електронски комуникациски мрежи “

icon 20110125_Правилник за содржината, формата и начинот на водење на електронскиот регистар (1.69 MB)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 24.02.2011 на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

или на следнава електронска адреса:

igor.angelovski@aec.mk