Select Page

Агенцијата за електронски комуникации  отвара јавна расправа по Нацрт текст на Измени и дополни на Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки по јавната расправа до 29.11.2013 година. 

 


Измена и дополнување на План за доделување и користење на РФ во РМ – MS Word
Измена и дополнување на План за доделување и користење на РФ во РМ – PDF

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 29/10/2013
Крај на јавна расправа: 29/11/2013
Адреса за достава на коментари и мислења: Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

и во електронски облик на следниве адресa за електронска пошта: biljana.ilieva@aec.mk или contact@aec.mk