Select Page
Të nderuar,
Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 13 од Законот за електронски комуникации објавува на јавна расправа “Предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација“ во рок од 30 дена од денот на објавувањето.
Се покануваат сите заинтересирани страни ги изразат своите мислења, гледишта и ставови по предложениот предмет на јавна расправа. 
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Shëtitorja " Dimitar Vllahov" numër 21
1000 Shkup

или на следниве емаил адреси:
marjan.pejovski@aec.mkaleksandar.kocevski@aec.mk и vaska.petrovic@aec.mk
Предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 09/03/2016
Крај на јавна расправа: 08/04/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: marjan.pejovski@aec.mkaleksandar.kocevski@aec.mk и vaska.petrovic@aec.mk