Select Page
Të nderuar,
Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе трае до 19.12.2015 година до крај на работното време. Се покануваат сите заинтересирани страни да достават коментари.

Контакт лице: Марјан Пејовски
e-mail: marjan.pejovski@aec.mk
Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 19/11/2015
Крај на јавна расправа: 19/12/2015
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: marjan.pejovski@aec.mk