Select Page

Të nderuar,
Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Измена и дополнување на Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга.
Јавната расправа ќе трае до 12.02.2016 година до крај на работното време. Се покануваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој Нацрт правилник.

Контакт лице: Горан Колевски
Адреса за електронска пошта: goran.kolevski@aec.mk

 


Правилник за изменување на правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услугаДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 12/01/2016
Крај на јавна расправа: 12/02/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следнaвa адресa за електронска пошта: goran.kolevski@aec.mk